ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಯಸ್: ಟುಂಡ್ರಾ ಮಿಷನ್‌ನ ಸ್ಲಂಬರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟು ಉತ್ತರಗಳು

 ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಯಸ್: ಟುಂಡ್ರಾ ಮಿಷನ್‌ನ ಸ್ಲಂಬರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟು ಉತ್ತರಗಳು

Edward Alvarado

ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಯ 'ದಿ ಸ್ಲಂಬರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟುಂಡ್ರಾ' ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಬಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಿಷನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ನೀವು “ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.” ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಗಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ! Pokémon Legends: Arceus ಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್‌ಗಳು ಮುಂದಿವೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಮಾರಿಯೋ ಕಾರ್ಟ್ 64: ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು

ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ Arceus ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಪಝಲ್ ಉತ್ತರಗಳು

ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೂರು ಒಗಟುಗಳಿವೆ ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್: ಆರ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಸ್ಲಂಬರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟುಂಡ್ರಾ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟು ಉತ್ತರಗಳು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • 1ನೇ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಜಲ್ ಉತ್ತರ: ರಾಕ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಐಸ್
 • 2ನೇ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಜಲ್ ಉತ್ತರ: ಐಸ್, ರಾಕ್, ಸ್ಟೀಲ್, ರಾಕ್, ಐಸ್
 • 3ನೇ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಜಲ್ ಉತ್ತರ: ಸ್ಟೀಲ್, ಐಸ್, ರಾಕ್, ಐಸ್, ಸ್ಟೀಲ್, ರಾಕ್

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ದಿ ಸ್ಲಂಬರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟುಂಡ್ರಾ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮೇಲಿನ ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಝಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಸಾಬಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಕ್ಮನ್‌ನ ಪ್ರಬಲ ತಂಡದಿಂದ ಎದುರಾಗುವಿರಿ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳುಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್

ಸಾಬಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗವಾದ ರೈಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಬಿ ಅವರ ತಂಡವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಸಹ ನೋಡಿ: ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 2 ಘೋಸ್ಟ್: ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅನ್‌ಮಾಸ್ಕ್
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿವೈರ್, ಲೆವೆಲ್ 30, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-ಟೈಪ್
 • ಮ್ಯಾಗ್ಮೋರ್ಟರ್, ಲೆವೆಲ್ 30, ಫೈರ್-ಟೈಪ್
 • ರೈಪರಿಯರ್, ಲೆವೆಲ್ 50, ಗ್ರೌಂಡ್- ರಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ

ಈ ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಕೀಲಿಯು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿವೈರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್‌ಮಾರ್ಟರ್ - ಮೊದಲು. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಕ್ಮೊನ್‌ಗೆ ಬರುವ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ZL ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.

ಈ ಮೂವರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಎರಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಧಗಳಿವೆ: ನೆಲದ-ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಜಲ-ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಗಳು. ನೆಲವು ಮ್ಯಾಗ್‌ಮೊರ್ಟರ್, ಇಲೆಕ್ಟಿವೈರ್ ಮತ್ತು ರೈಪೀರಿಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ , ಆದರೆ ನೀರು ಮ್ಯಾಗ್‌ಮೊರ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ರೈಪೀರಿಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿಗುಣ-ಸೂಪರ್-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿವೈರ್‌ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಈ ಪೊಕ್ಮೊನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿವೆ :

 • ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡಾನ್ (ವಾಟರ್-ಗ್ರೌಂಡ್), ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೀಗ್ರಾಸ್ ಹೆವನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿMirelands.
 • ಹಿಪ್ಪೋಡನ್ (ಗ್ರೌಂಡ್), ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಮೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಮಿರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ.
 • Ursaluna (ಸಾಮಾನ್ಯ-ನೆಲ), ಹುಡುಕಿ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಮೈರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರ್ಸಾಸ್ ರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರ್ಸರಿಂಗ್, ನಂತರ ಉರ್ಸರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಿ.
 • ಗ್ಲಿಸ್ಕೋರ್ (ಗ್ರೌಂಡ್-ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್), ಕೊರೊನೆಟ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಪ್ರೈವೇಲ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಗರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
 • ಗಾರ್ಚೋಂಪ್ (ಡ್ರ್ಯಾಗನ್-ಗ್ರೌಂಡ್), ಕೊರೊನೆಟ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಕ್ಲಾಂಬರ್‌ಕ್ಲಾ ಕ್ಲಿಫ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ನೋಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು - ನೀವು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-ಮಾದರಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

Edward Alvarado

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಾಡೊ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಔಟ್‌ಸೈಡರ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ಮನಸ್ಸು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್‌ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಶೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ರೋಲ್-ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಾಹಸಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪರಿಣಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಓದುಗರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪರಿಣಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಗೇಮರ್ ಗೈಡ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ಬಯಸುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮರ್ಪಿತ ಗೇಮರ್ ಆಗಿ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮುಂದೆ ಉಳಿಯಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಸಗಳ ಹೊರಗೆ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಳುಗಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆರೋಮಾಂಚಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯ. ಅವರು ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ.ಪರಿಣತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಅಚಲವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಲವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಾಡೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಗೇಮರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿರಲಿ, ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಾಡೊ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ.